สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
โทรศัพท์ : 0-4381-1154 โทรสาร : 0-4381-1154 อีเมล์ : admin@kalasinlocal.go.th
Powered By WNT.CO.TH